PÁLENIE

Spálenie častí stromu.

Pálenie kôry  je mechanická metóda ochrany ktorá sa používa ne znehodnotenie vhodných pod...

Pálenie vetiev  je mechanická metóda ochrany ktorá sa používa ne znehodnotenie vhodných podmien...

Pálenie zvyškov po ťažbe je jedna z technológii, ktorá sa využíva na prípravu plôch na zalesňo...

Spálenie napadnutých častí vetiev, asimilačných orgánov a kmeňa.