Nové
Atlas
škodcov lesných drevín
Nové
Mapovanie
výskytu škodlivých činiteľov
Nové
Otázky
na precvičenie
Nové
Spotreba prípravkov
na ochranu rastlín
Nové
Konferencia
Aktuálne problémy v ochrane lesa
V príprave
Prehľad výskytu
škodlivých činiteľov
Nové
Výpočet škôd
spôsobených zverou
Nové
Integrovaná ochrana lesa
Nové
Publikácie LOS
knihy a články
Nové
Letecké práce
foto a video dronom
Nové
Ochrana lesa
okolo území s 5.st. ochrany
Vstup s heslom
Evidencia kalamity
v smrečinách a borinách

Aktuality z ochrany lesa

  • 19. 10. 2023
    .

    Závery z medzinárodnej konferencie APOL 2023 konanej 5.-.6.10.2023 v Grand Hotel Bellevue Horný Smokovec

  • 18. 08. 2023
    APOL 2023

    Medzinárodná konferencia Aktuálne problémy v ochrane lesa 2023 sa bude konať 5.-6.10.2023 v Grand Hoteli Bellevue, Horný Smokovec. Elektronické prihlasovanie bolo spustené 16.8.2023. Všetkých záujemcov o túto konferenciu srdečne pozývame.