10 otázok na precvičenie (test č. 760)


Kedy sa na jar inštalujú feromónové lapače?:

Ktoré druhy blanokrídleho hmyzu poškodzujú mladé strednoveké borovicové porasty?

Ktorý blanokrídly hmyz je najvážnejším defoliátorom smrečín na Slovensku?:

Ktoré dreviny patria do skupiny veľmi citlivých na imisie?:

Akým spôsobom škodí na mladých jedľových porastoch kôrovnica kaukazská (Dreyfusia nordmannianae)?

Najväčšie poškodenie ihličnatého dreva na skladoch spôsobuje:

Čo je to kalamitný základ?:

Gradácie obaľovača zeleného a obaľovača dubového vznikajú najmä na:

Ktoré je najvýznamnejšie opatrenie ochrany pred infekciou podpňovkami?:

Najviac vetrových polomov vzniká v nadmorských výškach: