10 otázok na precvičenie (test č. 3740)


Kedy prebieha prvé rojenie lykožrúta smrekového (Ips typographus)?

Lykožrút lesklý (Pityogenes chalcographus) je jedným z najnebezpečnejších a najobávanejších škodcov súčasných mladých smrekových porastov. Tento podkôrny škodca zakladá do roka v optimálnych klimatických podmienkach maximálne:

Užívateľ poľovného revíru nie je povinný uhradiť škody spôsobené zverou:

V najviac ohrozených smrekových porastoch abiotickými škodlivými činiteľmi, najmä vetrom upraviť (resp. neupraviť) rubný vek:

Lykožrút lesklý (Pityogenes chalcographus) je podkôrnym škodcom najmä na drevinách:

V dôsledku klimatickej zmeny sa ohrozenie lesných drevín suchom:

Huba vlnuška smrekovcová Lachnellula willkommii spôsobuje:

Zakrpatené krídla majú samičky:

Zberom plodníc podpňovky zabránime šíreniu infekcie v porastoch.

Podľa vyhlášky č. 297/2011 Z. z. o lesnej hospodárskej evidencii, § 6 – evidencia ochrany lesa, odsek 4, sa plocha na ktorej sa vyskytlo poškodenie drevín v lesných porastoch sa pri strate asimilačných orgánov alebo pri podiele poškodených jedincov drevín z ich celkového počtu neeviduje: