10 otázok na precvičenie (test č. 5532)


Pri silnom stupni napadnutia lapákov I. série so závrtmi o väčšom počte ako jeden závrt na 1 dm2 kôry je potrebné:

Ak má ošetrenie poranení význam, do kedy takéto poranenie je potrebné vykonať?:

Od roku 2017 sa na Slovensku vyskytuje sadzovité ochorenie kôry javorov v lesoch, ale aj v mestských parkoch. Pôvodcom ochorenia je:

Čo sa rozumie pod pojmom feromónový lapač na podkôrny hmyz?:

Biologicky aktívne chemické látky, ktoré sa používajú na obmedzenie rastu, prípadne na ničenie nežiaducej vegetácie nazývame:

Vlastník alebo obhospodarovateľ lesa eviduje spotrebu prípravkov na ochranu rastlín a pomocných prípravkov aj priebežne v roku:

100. Čo sa myslí pod metódou „kontrolného feromónového lapača“?:

Ktorých najvýznamnejších podkôrnych škodcov má borovica v štádiu kmeňovín?

Kedy sa rojí drevokaz čiarkovaný (Trypodendron lineatum)?

Prečo sa kladú lapáky II. série?: