Projekt ochrany lesa

proti šíreniu škodlivých činiteľov z rizikových území s piatym stupňom ochrany prírody ....


Vzorový projekt

... pre Vaše použitie