Tým LOS

15 januára 2020
  • Abiotické škodlivé činitele: B.Konôpka
  • Biotické škodlivé činitele - hmyz, huby, nežiaduca vegetácia: M. Zúbrik, J. Vakula, A. Gubka, J. Galko, A. Kunca, R. Leontovyč, V. Longauerová, M. Maľová
  • Antropogénne činitele: V. Longauerová, M. Maľová
  • Poškodenie lesnou zverou: A. Gubka
  • Špecialista na GIS v ochrane lesa: Ch. Nikolov, M. Dubec
  • Technický pracovníci: B. Slaná, S. Rell, M. Lipnický, R. Nigríni
Upravený 29 apríla 2020

Odber noviniek

Vdaka službe Newsletter môžete zostat vždy informovaný o aktuálnych informáciách. Stací, ak do kolónky nižšie vyplníte svoju e-mailovú adresu.