Jahňadka Batschova Ciboria batschiana

Jahňadka Batschova je pôvodcom čiernej hniloby žaluďov, ktorá často dokáže úplne zničiť výsevy na záhonoch. Huba sa vyvíja vo vlhkých a chladných klimatických podmienkach. Žalude infikuje na zemi askospórami, ktoré sa vytvárajú v jeseni v plodniciach. V priebehu roka sa vytvárajú tmavé škvrny na povrchu žaluďov, semeno vo vnútri je škoricovo hnedé, pórovité, neskôr čierne a mu ...

Oblasť výskytu
Slovensko
Význam
Významný
Skupina škodcu
Hubový patogén
Symptóm
Poškodenie semena dubov.
Napádané dreviny
Buk
Dub
Miesto poškodenia
plod/semeno

Lesnícky význam

Poškodenie začína sčernením a odumretím klíčneho korienka. Postupne sa od klíčneho korienka infikujú aj klíčne listy. Ich povrch je najprv škoricovo hnedý, neskôr olivovo hnedý a nakoniec čierny. Osemenie je prevažne čierne. Žalude z jesenného v&yacu ...

Opis poškodenia

K infekcii žaluďov dochádza ešte v poraste po ich opadnutí na zem a to askospórami, ktoré sa vytvorili na starších mumifikovaných žaluďoch. Aj pri uskladnení môže dôjsť k infekcii a to zmiešaním zdravých žaluďov so žaluďmi u ...

Čas a spôsob kontroly

Od zberu, počas uskladnenia a pri výsevoch kontrolovať kvalitu zdravotného stavu žaluďov.

Obrana

1. Žalude zberať čo najskôr po ich dozretí. Čím kratšie sú spadnuté na zemi, tým je menšia pravdepodobnosť ich infekcie. 2. Nazberané žalude roztriediť plavením. Tie, ktoré plávajú na hladine odstrániť, ostatné dezinfikovať a to teplotou (termicky) a chemicky. a) Termická dezinfekcia: Žalude ponoriť na 2,5 hod do vody s teplotou 41°C resp. ...

Mapa výskytu www.skodcoviadrevin.sk