Fytoftóra jelšová Phytophthora alni

Na jelši pri Malužinej bola v roku 2006 zistená Phytophthora alni Brasier & S. A. Kirk subs.multiformis Brasier & S.A. Kirk. Prvým príznakom poškodenia sú dechtovité škvrny na báze kmeňa, plemeňovite sa šíriace pásy odumretého podkôrneho pletiva na kmeni a odumieranie stromov v skupinách. Phytophthora je rod, v ktorom sú takmer všetky druhy parazitické. Systematick ...

Oblasť výskytu
Slovensko
Význam
Veľmi významný
Skupina škodcu
Hubový patogén
Symptóm
Mokvavé škvrny na kmeňoch.
Phytophthora alni je invázny škodca!
Napádané dreviny
Jelša
Miesto poškodenia
kmeň
korene

Lesnícky význam

Fytoftóra spôsobuje odumieranie napadnutých jelší a veľmi rýchlo sa šíri v smere toku potokov a riek.

Opis poškodenia

V mieste infekcie vznikajú dechtovité škvrny. Pod nimi je pletivo odumreté, červenohnedé. Po okrúžkovaní kmeňa časť kmeňa nad týmto miestom odumiera. V mieste dechtovitých škvŕn sa tvorí veľké množstvo zoospór a oospór, ktoré sú vodo ...

Čas a spôsob kontroly

Kontroluje sa defoliácia, ako prvý príznak, že sa niečo so stromami deje. Následne sa na takýchto stromoch kontrolujú dechtovité škvrny na kmeni. Po odobratí vyoriek kôry resp. lyka z rozhrania napadnutého a zdravého pokračuje determinácia b laborat&oacut ...

Obrana

Spíliť napadnuté stromy a spáliť v blízkom okolí. Minimalizovať prenos napadnutého materiálu.

Mapa výskytu www.skodcoviadrevin.sk