Fuzárium lepkasté Fusarium subglutinans

Na hynutí mladín smrekovcov v rokoch 2001, 2005 a 2014 mala značný podiel (okrem vošiek a brvuľky Willkommovej) aj mikroskopická huba Fusarium subglutinans(Wollenweb. & Reinking) - (pracovný názov fuzárium lepkasté). Táto huba vo svete (USA, Mexiko, Juhoafrická republika, Španielsko) spôsobuje rakovinu borovice lúčovitej (P.radiata D. Don) a to s vážnymi ekonomickými dôsledkami. Vstupnou bránou infekcie sú ...

Oblasť výskytu
Slovensko
Význam
Významný
Skupina škodcu
Hubový patogén
Symptóm
Odumieranie vetiev a celých korún mladých smrekovcov do 15 rokov.
Fusarium subglutinans je invázny škodca!
Napádané dreviny
Borovica
Smrekovec
Miesto poškodenia
list/Ihlica
vetva
kmeň

Lesnícky význam

Huba infikuje napr. smrekovce vo veku cca 10 rokov

Opis poškodenia

Ide o nekrózu kôry, nad miestom nekrózy časti stromu odumierajú. K infekcii dochádza až po vyrašení napr. smrekovcov a tak v lete, keď je už kmeň okrúžkovaný, ihličky v brachyblastoch hnednú. Na kôre v mieste infekcie sa vytvárajú drobné, cca 1 mm v ...

Čas a spôsob kontroly

V júli a auguste sa zisťujú odumierajúce koruny na sadenicciach resp. už v zabezpečených kultúrach vo veku cca 10 rokov.

Obrana

Napadnuté stromy vypíliť a spáliť.

Mapa výskytu www.skodcoviadrevin.sk