Alternária premenlivá Alternaria alternata

Huba je rozšírená na rozmanitých rastlinných zvyškoch .Podhubie je olivovo hnedé s priehradkami. Konídiofory sú krátke, nerozvetvené, hnedozelené, taktiež s priehradkami. Konídie vyrastajú v retiazkach nad sebou a ľahko opadávajú (viditeľné len pod mikroskopom). Huba napáda predovšetkým fyziologicky oslabené a mechanicky poškodené časti rastlín. Spôsobuje vlastné ...

Oblasť výskytu
Slovensko
Význam
Veľmi významný
Skupina škodcu
Hubový patogén
Symptóm
Spôsobuje zaškrcovanie kmienka semenáčikov do cca 6 týždňov od vyklíčenia a následne tzv. padanie semenáčikov.
Napádané dreviny
Borovica
Buk
Dub
Duglaska
Jedľa
Smrek
Smrekovec
Miesto poškodenia
list/Ihlica
kmeň
plod/semeno

Lesnícky význam

Význámný škodca v lesných škólkach. Vyskytuje sa na rôznych rastlinných zvyškoch a semenách odkiaľ sa šíri konídiami. 

Opis poškodenia

Poškodenie má charakteristické príznaky. Infikované miesta v kŕčku kmienka semenáčikov a sadeníc, tesne nad pôdnym povrchom sú nápadne stenčené.  V mieste zaškrtenia sú často viditeľné farebné zmeny, poškodené pl ...

Čas a spôsob kontroly

Kontrola sa vykonáva najmä v letnom období, kedy sa sledujú príznaky napadnutia, černenie  alebo stenčenie kmienka, alebo listov a celková vitalita semenáčikov a sadeníc.

Obrana

Proti šíreniu sa hubových infekcií sa stromčeky ošetrujú kontaktnými alebo systémovými fungicídnymi prípravkami. Preventívne proti hubovým patogénom je potrebné priebežne po vzídení semenáčikov vykonávať pravidelné zálievky fungicídnymi prípravkami. Na obmedzenie rozširovania tohto patogéna sa zo záhonov odstraňujú infikované, odumierajúce a o ...

Mapa výskytu www.skodcoviadrevin.sk