Lykokaz borinový Tomicus minor

Dospelé chrobáky lietajú veľmi skoro na jar. Často už v marci a apríli. Samička nalietava na tenké časti kmeňov borovíc a na vetvy. Požerok má obyčajne tvar dvojramennej svorky, uloženej naprieč osi kmeňa s materskými chodbami dlhými 6 - 10 cm a s riedkymi krátkymi (2 - 3 cm) larválnymi chodbami. Nad materskou chodbou býva rad vetracích otvorov. Larvy sa kuklia v beli. Mladé imága, podobne ako pri lykokazovi borovicovom, zalietavaj&uacu ...

Oblasť výskytu
Slovensko
Význam
Veľmi významný
Skupina škodcu
Hmyz podkôrny
Symptóm
Požerok má obyčajne tvar dvojramennej svorky - \"letiacej vrany\". Odlomené vetvičky na zemi s vyžratým stržňom.
Napádané dreviny
Borovica
Miesto poškodenia
vetva
kmeň

Lesnícky význam

Významný škodca v borovicových porastoch.

Opis poškodenia

Zrelostný žer mladých imág je oveľa škodlivejší ako žer lariev v lyku, lebo pri jesenných a zimných vetroch sa takto vyhlodané výhonky odlamujú, stromy sa stratou časti svojho ihličia značne fyziologicky oslabujú a pri opakovanom silnom žere počas niekoľk&yacut ...

Čas a spôsob kontroly

Kontrola sa vykonáva pochôdzkou, zisťuje sa prítomnosť poškodených výhonkov na zemi. Na kontrolu výskytu škodcu sa používajú aj lapáky s tenkou kôrou. Pre tento účel sa rúbu stredne hrubé borovice a to v priebehu zimného obdobia, najne ...

Obrana

Dodržiavanie porastovej hygieny, najmä asanácia ťažbových zvyškov. Pri uskladnení odpadu na štiepkovanie je potrebné hromady prikryť alebo včas spracovať. Napadnuté lapáky a chrobačiare sa asanujú odkôrnením, prevažne pomocou odkôrňovačov na manipulačných skladoch alebo chemicky, podobne ako pri lykožrútovi smrekovom.

Mapa výskytu www.skodcoviadrevin.sk