Fuzáče na duboch Plagionotus sp., Cerambyx sp., Phymatodes sp., Rhagium sp.

Fuzáč veľký Cerambyx cerdo je na Slovensku najväčší zástupca z tejto čeľade. Je to fyziologický a technický škodca, no z hľadiska ochrany prírody je chránený a je zapísaný aj v Červenej knihe ohrozených druhov. Vzhľadom na jeho veľkosť je poškodenie stromov pomerne veľké, pretože jeho larvy sú až 9 cm veľké. Napáda najmä osamotené, solitérne rastúce duby aleb ...

Oblasť výskytu
Slovensko
Význam
Významný
Skupina škodcu
Hmyz drevokazný
Symptóm
Oválne výletové otvory, miestami vypadávajúce drvinky z požerku, široké chodby po žere lariev pod kôrou, oválne chodby v dubovom dreve.
Napádané dreviny
Dub
Hrab
Javor
Lipa
Miesto poškodenia
vetva
kmeň

Lesnícky význam

Porasty so zanedbanou hygienou. Staré jedince duba sú často poškodené najmä fúzačom veľkým.

Opis poškodenia

Chrobák napáda hlavne neodkôrnené ležiace drevo v kmeňoch i v metrových rovnaniach, ale môžeme nájsť aj uhynuté stojaté napadnuté stromy. Pod kôrou v zvädnutom alebo odumretom lyku vytvára dlhé hadovité, široké ...

Čas a spôsob kontroly

Platia podobné zásady ako pri kontrole a obrane pred podkôrnikom dubovým, resp. krasoňmi na duboch. Fuzáče taktiež veľmi dobre obsadzujú pripravené stojaté lapáky duba. 

Obrana

Je nevyhnutné asanovať napadnuté stromy a dodržiavať porastovú hygienu.

Mapa výskytu www.skodcoviadrevin.sk