Chrústik záhradný Phyllopertha horticola

Malý chrústik veľký asi 10 – 12 mm. Rojí sa koncom mája a v júni, vo vyšších polohách neskôr. Pandravy žijú v pôde, kde sa živia korienkami rastlín a imága poškodzujú svojim žerom listy niektorých druhov listnatých stromov. Na listoch sa objavujú perforácie, žilky väčšinou zostávajú nepoškodené. Škodlivý je najmä ...

Oblasť výskytu
Slovensko
Význam
Veľmi významný
Skupina škodcu
Hmyz cicavý
Symptóm
Na listoch sa nachádza malý chrúst. Listy sú dierované, niekedy celé zožrané.
Napádané dreviny
Vŕba
Miesto poškodenia
list/Ihlica

Lesnícky význam

Druh významný najmä v lesných škôlkach, kde môžu pandravy škodiť svojim žerom na korienkoch. Vo vyšších polohách môže škodiť na vŕbe rakytovej.

Opis poškodenia

Pri žere imág sä listy dierované, niekedy celé zožrané. Pri žere lariev sú poškodené korienky semenáčikov.

Čas a spôsob kontroly

Obrana

Použitie biopreparátov na báze háďatok. V škôlkach prichádza do úvahy hlboká orba.

Mapa výskytu www.skodcoviadrevin.sk