Šošovičkovec ihličnanový Phacidium coniferarum

Ide o slabého patogéna, ktorý k vzniku infekcie potrebuje poranenie kôry. Infekcia môže vzniknúť v čase zníženej obranyschopnosti stromu a to najmä mimo vegetačného obdobia. Pohlavné štádium huby vytvára čiaškovité plodnice typu apotécia, v prírodných podmienkach je však veľmi zriedkavé. Nepohlavné štádium huby Phomopsis pseudotsugae vytvára čierne hru&scaron ...

Oblasť výskytu
Slovensko
Význam
Významný
Skupina škodcu
Hubový patogén
Symptóm
Oválne nekrózy kôry.
Napádané dreviny
Duglaska
Jedľa
Smrek
Smrekovec
Miesto poškodenia
vetva
kmeň

Lesnícky význam

U mladých stromov a na vetvách dochádza po infekcii kôry k okrúžkovaniu a časť kmeňa a vetvy nad miestom okrúžkovania odumiera. Prejavuje sa to zhnednutím až sčervenaním ihlíc celých vetiev a koruny. U starších stromov sa vytv& ...

Opis poškodenia

K infekcii dochádza koncom leta až začiatkom zimy, počas teplých zimných dní aj v zime. Príznaky infekcie sa začínajú prejavovať od skorej jari. Ihlice nad okrúžkovaným miestom nemajú v jari prísun vody, avšak transpiráciou uvoľnia vodu z& ...

Čas a spôsob kontroly

Príznaky infekcie sa prejavia už na začiatku vegetačnej doby, t.j. od konca marca až začiatku apríla. Kontroluje sa sčervenanie koruny, čo však môže byť príznakom aj mechanického poškodenia koruny, vetiev, alebo napadnutia podkôrnym hmyzom.

Obrana

U stromov s poškodením koruny do 50 % napadnuté vetvy a časti kmeňa orezať a asanovať ich, najlepšie spálením. Pri poškodení koruny nad 50 % je potrebné spíliť celé stromy a asanovať ich spálením.

Mapa výskytu www.skodcoviadrevin.sk