Fytoftóra kambiová Phytophthora cambivora

Ide o pôdnu patogénnu „hubu“, ktorá infikuje jemné i hrubšie korene sadeníc, kultúr a dospelých stromov ako aj bázu kmeňov. Hlavným príznakom infekcie sú dechtovité škvrny na kmeni, odumreté kambium v plameňovitom tvare a rozvrátenie celého porastu. Táto huba na Slovensku spôsobuje zatiaľ „len“ atramentovú chorobu gaštana jedlého a to už od roku 1 ...

Oblasť výskytu
Slovensko
Význam
Významný
Skupina škodcu
Hubový patogén
Symptóm
Mokvajúce škvrny na kmeni.
Phytophthora cambivora je invázny škodca!
Napádané dreviny
Buk
Dub
Jelša
Gaštan
Miesto poškodenia
kmeň
korene

Lesnícky význam

Napadnuté stromy odumierajú, infekčné štruktúry pretrvávjú v pôde aj desaťročia a ohrozujú tak zmladenie alebo výsadby.

Opis poškodenia

Napdnuté stromy najprv žltnú rovnomerne v celej korune, neskôr vetvy odmuerajú. Na kôre sú zrejmé dechtovité škvrny,pod nimi je podkôrne pletivo odumreté.

Čas a spôsob kontroly

Vo vegetačnom období sa kontroluje zmena sfarbenia listov a ich veľkosť. Ďalej sa kontroluje odumieranie vetiev a zisťuje sa na kmeni prítomnosť dechtovitých škvŕn, pod nimi nekróza podkôrnych pletív. Treba skontrolovať aj pätu kmeňa resp. koreňový kŕčok.

Obrana

Napadnuté stromy vypíliť a v blízkosti spáliť. Neprenášať do nových lokalít.

Mapa výskytu www.skodcoviadrevin.sk