Fytoftóra jahodová Phytophthora cactorum

Na klíčnych lístkoch sa nachádzajú výrazné chlorózne vodnaté škvrny. Infekcia buď postupuje až na kmienok, alebo je kmienok infikovaný spórami priamo. Napadnutý semenáčik rýchlo hynie, šírenie infekcie po záhone je veľmi rýchle.

Oblasť výskytu
Slovensko
Význam
Veľmi významný
Skupina škodcu
Hubový patogén
Symptóm
Odumieranie klíčnych lístkov, neskôr aj pravých lístkov a koreňový kŕčok kmienka.
Phytophthora cactorum je invázny škodca!
Napádané dreviny
Borovica
Buk
Dub
Duglaska
Hrab
Jaseň
Javor
Jedľa
Pagaštan
Smrek
Smrekovec
Topoľ
Miesto poškodenia
list/Ihlica
kmeň

Lesnícky význam

Napádané sú semenáčiky až sadenice. Šírenie ochorenia je veľmi rýchle a straty z uhynutých stromčekov sú veľmi výrazné.

Opis poškodenia

Černanie klíčnych lístkov, neskôr pravých lístkov a kmienka. 

Čas a spôsob kontroly

Priebežne kontrolovať zdravotný stav výsevov a výsadieb.

Obrana

Napadnuté rastliny vyťahať a spáliť. Nekompostovať, lebo by sa huba rozmnožila a pri hnojení kompostom by sa naspäť zavliekla na záhony.

Mapa výskytu www.skodcoviadrevin.sk