Tvrdoň smrekový Hylobius abietis

Imágo je  tmavohnedé, so svetlými škvrnkami na krovkách. Je veľké 10 až 14 mm. Hlava je predĺžená do výrazného nosa s tykadlami a ústnym otvorom na jeho konci. Samička kladie vajíčka na korene čerstvých pňov borovice a smreka. Larva je belavá, beznohá, slabo oblúkovito ohnutá, veľká 12 až 23 mm. Žer lariev pod kôrou pňov nie je škodlivý, naopak – urýchľuje ich rozklad. Veľmi nebezpečn& ...

Oblasť výskytu
Slovensko
Význam
Veľmi významný
Skupina škodcu
Škodcovia semenáčikov a sadeníc
Symptóm
Plošn poškodenie kmienkov a vetiev mladých stromčekov.
Napádané dreviny
Smrek
Smrekovec
Jedľa
Borovica
Duglaska
Miesto poškodenia
kmeň

Lesnícky význam

Najväčšie škody spôsobuje imágo tvrdoňa v ihličnatých kultúrach vysadených na čerstvých rúbaniskách, kde ho láka vôňa živice z čerstvých pňov, v ktorých sa vyvíja larva.

Opis poškodenia

Zrelostným žerom spôsobuje hlboké lievikovité poškodenia prechádzajúce až do beli, čo vyvoláva silný výron živice, a to najprv tesne nad zemou, na koreňovom krčku, neskôr aj na kmienku sadeníc. Pri silnejšom napadnutí sú ranky po celom o ...

Čas a spôsob kontroly

Kontrolu výskytu a spôsob obrany proti tvrdoňom upravuje STN 48 2712 Ochrana lesa proti tvrdoňom a lykokazom na sadeniciach. Vykonáva sa predovšetkým v lesných kultúrach. Kontrola výskytu tvrdoňa smrekového sa vykonáva dvojakým spôsobom: ·  &nbs ...

Obrana

Pri obrane proti uvedeným škodcom sa používajú insekticídy. Zásah proti škodcom sa vykonáva individuálnym bodovým postrekom, resp. dávkovaním granulátov. Celoplošný postrek insekticídmi je neprípustný. Účinnosť obranného zásahu sa odporúča vyhodnotiť v septembri až v októbri tranzektovou metódou. Tam, kde nie je možné použiť pesticídy, sa pou ...

Mapa výskytu www.skodcoviadrevin.sk