Lykožrút vrcholcový Ips acuminatus

Lykožrút vrcholcový žije pod tenkou kôrou vrcholcov a konárov borovíc. Rojí sa v máji a v júli. Prezimuje v štádiu mladého chrobáka pod kôrou (prípadne v štádiu larvy alebo kukly druhej generácie). Larvy sa živia nielen lykom, ale aj podhubím ambróziových húb. Lykožrút vrcholcový má dve generácie do roka. Snubná komôrka sa zarýva hlboko do povrc ...

Oblasť výskytu
Slovensko
Význam
Významný
Skupina škodcu
Hmyz podkôrny
Symptóm
Požerok hlboko zarezaný v beli. Chodby upchané drvinkami aspoň z časti.
Napádané dreviny
Borovica
Miesto poškodenia
vetva
kmeň

Lesnícky význam

Škodca sa môže lokálne premnožiť a spôsobiť tak škody väčšieho rozsahu, najmä v porastoch s nedostatočnou porastovou hygienou, kde sa nachádzajú z rôznych príčin oslabené borovice. 

Opis poškodenia

Najviac sú ohrozené porasty na nepôvodných stanovištiach – väčšinou sa jedná o zalesnené delimitované pôdy. V týchto porastoch je rizikovým faktorom vykonanie výchovného zásahu bez dostatočného zabezpečenia porasto ...

Čas a spôsob kontroly

Kontrola sa žiadnou špeciálnou metódou nevykonáva, avšak pochôdzkou od apríla do septembra si všímame zmeny sfarbenia ihličia borovíc a taktiež napadnutie ťažbových zvyškov.

 

Obrana

Najlepšou obranou je zabezpečenie spracovania zvyškov po ťažbe a dodržiavanie porastovej hygieny pri výchovných zásahoch. Rovnako je nevyhnutná urýchlená asanácia napadnutých stromov, pričom sa musí úzkostlivo dbať aj na asanáciu tenšiny a opadanej kôry. Pri nedodržaní týchto základných pravidiel sa počas suchých rokov môže tento druh stať výz ...

Mapa výskytu www.skodcoviadrevin.sk