Lykožrút severský Ips duplicatus

Lykožrút severský je 2,8 – 4,5 mm dlhý chrobák. Krovky sú sfarbené tmavohnedo. Tvarom tela sa najviac podobá lykožrútovi smrekovému, od ktorého sa odlišuje asi o tretinu menšou veľkosťou. Možno si ho pomýliť aj s lykožrútom smrečinovým, ktorý je rovnakej veľkosti, no je tmavší a užší, s pretiahnutejším tvarom tela. Požerok môže byť jedno až päťramenný, vä ...

Oblasť výskytu
Slovensko
Význam
Významný
Skupina škodcu
Hmyz podkôrny
Symptóm
Požerok je podobný požerku lykožrúta smrekového. Larvové chodby sú ale kratšie a mierne užšie.
Ips duplicatus je invázny škodca!
Napádané dreviny
Smrek
Borovica
Miesto poškodenia
vetva
kmeň

Lesnícky význam

Pred rokom 1997 máme o výskyte tohto druhu z nášho územia iba jeden údaj, ktorý pochádza zo začiatku 20. storočia. V 90-tych rokoch sa začal rozširovať zo severozápadu Slovenska. Dnes sa lykožrút severský vyskytuje takmer vo všetkých smrečin&aacut ...

Opis poškodenia

Lykožrút severský napadá časti stromov s tenšou kôrou a lykom. Napáda stojace smreky, najčastejšie vo veku 40 – 80 rokov, kde nalietava do hornej časti kmeňa oslabených stromov. V mladších porastoch do 60 rokov sa lokálne stáva dominantným druhom. I ...

Čas a spôsob kontroly

Výskyt lykožrúta severského sa kontroluje vizuálne - pochôdzkou alebo feromónovými lapačmi, v porastoch starších ako 40 rokov, so zastúpením smreka najmenej 20 %. V prípade kalamitného premnoženia aj v porastoch mladších. Kontrolu v&yac ...

Obrana

Obrana je značne problematická a spočíva najmä v rýchlom a dôslednom vyhľadávaní chrobačiarov a ich okamžitej asanácii. Metódy asanácie sú zhodné ako pri lykožrútovi smrekovom. Problémom je diagnostika napadnutých stromov, preto je potrebné k tejto činnosti pristupovať zodpovedne. Skutočnosť, že lykožrút severský napáda často stromy vo vnútri ...

Mapa výskytu www.skodcoviadrevin.sk