Sietnička Corythucha arcuata Corythucha arcuata

Táto malá bzdocha zaujímavého tvaru, je veľká asi 3,5 mm s priesvitným telom, so sieťovitou štruktúrou. Hlavu má skrytú štítovou „kapucňou“. Štít má tiež rozšírené okraje („laloky“), ktoré môžu mať hnedé škvrny. Krovky sú priehľadné so žltou žilnatinou s hnedým pásom pri ich báze a nepravidelné hnedé škvrny poz ...

Oblasť výskytu
Slovensko
Význam
Významný
Skupina škodcu
Hmyz cicavý
Symptóm
Žltnutie listov. Prítomnosť nedospelých štádií a imág.
Corythucha arcuata je invázny škodca!
Napádané dreviny
Dub
Miesto poškodenia
list/Ihlica

Lesnícky význam

V Európe bol tento škodca prvýkrát pozorovaný v Taliansku (2000), neskôr v Turecku (2002). V súčasnosti je rozšírený najmä v južných častiach Európy. V Maďarsku bol zistený výskyt tohto druhu v posledných rokoch a v roku 2018 bol potvrd ...

Opis poškodenia

Listy napadnutých stromov menia farbu v druhej polovici leta na žlto zelenú, neskôr žlto hnedú.   Všetky aktívne štádiá tohto škodcu cicajú na listoch, ktoré strácajú farbu, dochádza k redukcií fotosyntézy a pri silnom p ...

Čas a spôsob kontroly

Pri kontrole je potrebné venovať pozornosť farebným zmenám listov, kde môžu byť viditeľné nekrózy, čo je ich typickým znakom. Pri bližšom pohľade môžu byť viditeľné čierne vajíčka, larvy alebo imága, ktoré zanechávajú čierne exkrementy.

Obrana

V intraviláne sa používa chemické ošetrenie okrasných drevín. V porastoch sa zatiaľ hľadajú efektívne možnosti ochrany. 

Mapa výskytu www.skodcoviadrevin.sk