Piadivka zimná Erannis defoliaria

Samček je normálne okrídlený, s rozpätím krídel cca 40 mm. Je svetlookrový až šedožltý, s dvomi tmavšími priečnymi pásmi na predných krídlach. Samičky nemajú vyvinuté krídla a sú žlto-čierne resp. hnedo-čierne. Húsenice sú okrovohnedé s dvomi tmavšími pásikmi na vrchnej strane a dvomi žltými pásmi po bokoch tela. Motýle sa roja koncom októbra a v no ...

Oblasť výskytu
Slovensko
Význam
Veľmi významný
Skupina škodcu
Hmyz listožravý
Symptóm
Okrovo hnedá húsenica na listoch. Motýle lietajú v novembri. Porasty na jar strácajú listy - listy sú dierované alebo celkom chýbajú.
Napádané dreviny
Buk
Dub
Hrab
Čerešňa
Miesto poškodenia
list/Ihlica

Lesnícky význam

Defoliácie porastov bývajú silné (50 – 70 %) a môžu sa vyskytovať na veľkých územiach. Len málokedy však spôsobujú 100 % defoliáciu. Často majú permanentný charakter, keď sa objavujú aj v priebehu viacerých rokov po sebe. Stromy ...

Opis poškodenia

Húsenice listy najskôr dierujú, neskôr ožierajú tak, že zostávajú iba najhrubšie žilky. Poškodenie vrchných partií korún býva najintenzívnejšie. Celková strata litov býva veľmi intenzívna. Pri premnožení doch&aacut ...

Čas a spôsob kontroly

Vo zvolených lesných celkoch v jesenných mesiacoch (október – november) sa kontroluje početnosť nelietavých samíc piadiviek lezúcich po kmeni do korún stromov lepovými pásmi. Je potrebné vybrať minimálne 2 – 3 skupiny po 5 stromov v ohrozenýc ...

Obrana

Najúčinnejším spôsobom obrany je letecká aplikácia insekticídnych prípravkov realizovaná skoro na jar, už koncom apríla proti húseniciam najmladších instarov. Z prípravkou možno odporúčať najmä biologické insekticídy na báze Bacillus thuringiensis Berliner, vírusové preparáty, inhibítory tvorby chitínu a syntetické pyretroidy. Účinnosť príprav ...

Mapa výskytu www.skodcoviadrevin.sk