Piadivka jesenná Operopthera brumata

Spolu s piadivkou zimnou je to naša najhojnejšia piadivka na duboch. Jej svetlozelené húsenice poškodzujú na jar listy dubov a iných listnáčov dierovaním. Neskôr ich konzumujú celé. Kuklia sa na zemi v opadanke. Sivohnedé motýle (samce) lietajú koncom októbra a v novembri. Pária sa so samičkami, ktoré majú zakrpatené krídla a nie sú schopné letu. Po spárení vyliezaj&ua ...

Oblasť výskytu
Slovensko
Význam
Významný
Skupina škodcu
Hmyz listožravý
Symptóm
Žer v horných častiach koruny. V listoch sú diery, prípadne sú obhryzené z bokov. Na listoch sú prítomné zelené húsenice ktoré sa pohybujú typickým -piadivkovitým - pohybom.
Napádané dreviny
Buk
Dub
Hrab
Miesto poškodenia
list/Ihlica

Lesnícky význam

Vyskytujú sa najmä vo vlhších častiach dubín, slt. CQ, FQ, QF a Cac. U nás sú ohrozené porasty v od najnižších polôh do oblasti pahorkatín. Hojné bývajú v Malých Karpatoch, v okolí Levíc a na juhu východného ...

Opis poškodenia

Húsenice listy najskôr dierujú, neskôr ožierajú tak, že zostávajú iba najhrubšie žilky. Poškodenie vrchných partií korún býva najintenzívnejšie. Celková strata litov býva veľmi intenzívna. Pri premnožení doch&aacut ...

Čas a spôsob kontroly

Vo zvolených lesných celkoch v jesenných mesiacoch (október – november) sa kontroluje početnosť nelietavých samíc piadiviek lezúcich po kmeni do korún stromov lepovými pásmi. Je potrebné vybrať minimálne 2 – 3 skupiny po 5 stromov v ohrozenýc ...

Obrana

Najúčinnejším spôsobom obrany je letecká aplikácia insekticídnych prípravkov realizovaná skoro na jar, už koncom apríla proti húseniciam najmladších instarov. Z prípravkov možno odporúčať najmä biologické insekticídy na báze Bacillus thuringiensis Berliner, vírusové preparáty, inhibítory tvorby chitínu a syntetické pyretroidy. Účinnosť príprav ...

Mapa výskytu www.skodcoviadrevin.sk