zver zver

V lesoch rozlišujeme niekoľko hlavných spôsobov poškodenia lesných porastov. V mladých porastoch sa najčastejšie stretávame s odhryzom. Odhryzom sú poškodzované listy, ihličie, púčiky a celé výhonky drevín. Rozlišujeme bočný odhryz a poškodenie vrcholového výhonka, ktorý má významné následky pre rast stromov. Poškodenie odhryzom spôsobe ...

Oblasť výskytu
Slovensko
Význam
Veľmi významný
Skupina škodcu
Zver
Symptóm
Pri odhryze je hlavným symptómom chýbajúci terminálny výhonok. Pri obhryze zase poškodenie kôry a lykovej časti stromu s viditeľnými ranami a často so stopami po zuboch.
Napádané dreviny
Borovica
Buk
Dub
Duglaska
Jaseň
Javor
Jedľa
Pagaštan
Smrek
Smrekovec
Topoľ
Jelša
Vŕba
Lipa
Jarabina
Miesto poškodenia
list/Ihlica
vetva
kmeň
plod/semeno

Lesnícky význam

V ohrození drevín odhryzom sú veľké medzidruhové rozdiely. Niektoré sú zverou veľmi vyhľadávané, iné sú poškodzované menej. Ihličnaté dreviny sú poškodzované menej ako listnaté, prevažne v zime, kým listnat& ...

Opis poškodenia

Pri odhryze dochádza najčastejšie k poškodeniu terminálneho výhonku, prípadne aj k poškodeniu bočných vetiev. Dôsledkom je spomalenie výškového rastu stromov. Pri opakovanom odhryze vznikajú zakrpatené, zdeformované, prípadne kr&iacut ...

Čas a spôsob kontroly

Kontrola škôd spôsobených zverou sa môže vykonávať kedykoľvek v priebehu roku no najlepšie sú identifikovateľné skoro na jar tesne po roztopení snehu a pred vyrastením buriny. Vykonávame ju pochôdzkou. 

Obrana

V integrovanej ochrane lesa proti zveri majú technické metódy dôležité postavenie, pretože sú určené na úplné zabránenie poškodenia stromov alebo ich častí (individuálna ochrana), prípadne celých lesných porastov (plošná ochrana). Tieto metódy nemajú byť hlavnou činnosťou v ochrane lesa proti zveri, ale treba ich aplikovať vtedy, keď pomocou i ...

Zoznam vhodných opatrení

Mapa výskytu www.skodcoviadrevin.sk