Priadzovec čremchový Yponomeuta evonymella

Na listoch čremchy Prunus racemosa Lam. sa občas premnožuje tento drobný, čierno-biely motýľ, ktorého biele húsenice žijú v hniezdach, ktoré spriadajú na konároch stromov. Celé stromy bývajú akoby zabalené v pavučine. Prezimuje ako vajíčko. na jar sa liahnu húsenice. Húsenice žijú obyčajne až do zakuklenia (do konca júna) spoločne. Motýľ lieta v júli až auguste. Patrí medzi intenzívne sa premnož ...

Oblasť výskytu
Slovensko
Význam
Významný
Skupina škodcu
Hmyz listožravý
Symptóm
Biele pavučinové povlaky na vetvách.
Napádané dreviny
Čremcha
Miesto poškodenia
list/Ihlica

Lesnícky význam

Patrí medzi intenzívne sa premnožujúcich škodcov, ktorý v čase gradácie môže spôsobiť holožery. Občas povučinovými vláknami obaľuje aj iné stromy ale na nich nespôsobuje žiadne škody. Nikdy nepoškodzuje ovocné stromy ani iné druhy sttro ...

Opis poškodenia

Na listoch čremchy Prunus racemosa Lam. sa občas premnožuje tento drobný, čierno-biely motýľ, ktorého biele húsenice žijú v hniezdach. Tie spriadajú na konároch stromov. Celé stromy bývajú často akoby zabalené v pavučine. 

Čas a spôsob kontroly

Na jar vizuálna kontrola stromov do konca júna, kedy sa húsenice zakuklia. 

Obrana

Pozemná a letecká aplikácia insekticídov. 

Mapa výskytu www.skodcoviadrevin.sk