Dendrolimus sibiricus Dendrolimus sibiricus

Samičky majú rozpätie krídel 6 - 6 cm, samčekovia sú o niečo menší, 4 - 6 cm. Predné krídla sú hnedé s bledými plochami, niekoľkými tmavšími vlnovkami a s jednou charakteristickou bielou škvrnou. Zadné krídla sú v stave pokoja zvyčajne skryté pod prednými. Vývin zvyčajne trvá 2 roky. Motýle lietajú od konca Mája do začiatku Júna. Samičky kladú vaj&iac ...

Oblasť výskytu
Slovensko
Význam
Významný
Skupina škodcu
Hmyz listožravý
Symptóm
Žer na ihliciach, trus pod napadnutými stromami, prípadne viditeľná čiastočná alebo úplná defoliácia hostiteľskej dreviny
Dendrolimus sibiricus je invázny škodca!
Napádané dreviny
Borovica
Duglaska
Jedľa
Smrek
Smrekovec
Miesto poškodenia
list/Ihlica

Lesnícky význam

Húsenice sa živia ihlicami viacerých druhov ihličnatých drevín vyskytujúcich sa na našom území.  Premnoženia v obliastiach jeho prirdzeného výskytu často zaberajú obrovské plochy, na ktorých sú porasty zničené. U nás m ...

Opis poškodenia

Žer na ihliciach znižuje asimilačnú plochu hostiteľských drevín, čo ich oslabuje. Následne sú náchylnejšie na iné škodlivé činitele. Pri úplnej defoliácii stromy odumierajú.

Čas a spôsob kontroly

Monitorovanie škodcu prebieha pomocou feromónových lapačov v čase aktivity imág, čo je na prelome Mája a Júna.

Obrana

Je možné použiť biologické prípravky na báze baktérií (Bacillus thuringiensis) a vírusov (NPV).

Zoznam vhodných opatrení

Mapa výskytu www.skodcoviadrevin.sk