Monochamus spp. Monochamus spp.

Chrobáky vykonávajú zrelostný žer na konároch hostiteľských drevín. Napádajú prevažne staršie ihličnaté porasty (oslabené stromy), kde larvy žijú na hrubých vetvách a kmeňoch odumierajúcich stromov. Larvy žijú najskôr v chodbách pod kôrou. Tie pevne upchávajú drobnými koncentricky usporiadanými trieskami. Pred kuklením sa zavŕtavajú hlbšie do dreva (6 &nda ...

Oblasť výskytu
Slovensko
Význam
Významný
Skupina škodcu
Hmyz drevokazný
Symptóm
Kruhové výletové otvory. Drviny v tvare drobných triesok pod kôrou alebo vytláčané na povrch kmeňa.
Napádané dreviny
Borovica
Jedľa
Smrek
Smrekovec
Miesto poškodenia
vetva
kmeň

Lesnícky význam

V lesoch Slovenska patrí Monochamus galloprovincialis medzi málo početné druhy vrzúnikov, avšak z európskeho hľadiska druh patrí k známym prenášačom nebezpečného háďatka Bursaphelenchus xylophilus Steiner et Buhrer, ktoré môže spôsobiť plo&sc ...

Opis poškodenia

Samičky vyhľadávajú oslabené borovice, na ktoré kladú vajíčka. Larvy najskôr žerú pod kôrou, neskôr sa zavŕtavajú do dreva. Škodí aj imágo so zrelostným žerom, kedy vyhrýza jamky do konárov hostiteľskej dreviny. Ak je imág ...

Čas a spôsob kontroly

Vizuálnu kontrolu vykonávame priebežne počas roka pravidelnou pochôdzkou.

Kontrolovať stav populácie škodcu môžeme aj pomocou feromónových lapačov navnadených špecifickým odparníkom.

Obrana

Odstraňovanie napadnutých stromov a dôsledná hygiena porastov. Kmene na skladoch dreva môžeme preventívne alebo supresívne ošetriť postrekom autorizvaným insekticídom.

Mapa výskytu www.skodcoviadrevin.sk