Agrilus auroguttatus Agrilus auroguttatus

Je to invázny druh pôvodom zo Severnej Ameriky. Na Slovensku zatiaľ nebol identifikovaný. Má len jednu generáciu do roka. Vajíčka kladie od júna do septembra na hostiteľské stormy. Larvy sa liahnu po dvoch týždňoch a zavŕtavajú sa do lyka prípadne do vrchných vrstiev dreva. Dospelá larva prezimuje v lykovej časti od októbra a v takomto štádiu sa môže vyskytovať až do neskorého júna.  Kuklovú kol&iac ...

Oblasť výskytu
Slovensko
Význam
Významný
Skupina škodcu
Hmyz podkôrny
Symptóm
V mieste napadnutia vyteká na kmeni tmavá miazga. Meandrovité požerky typické pre rod Agrilus. Výletové otvory tvaru písmena "D".
Agrilus auroguttatus je invázny škodca!
Napádané dreviny
Dub
Miesto poškodenia
vetva
kmeň

Lesnícky význam

V USA sa rýchlo šíri do nových oblastí (napr. v palivovom dreve) a napáda viacero druhov dubov. V Európe sa mapuje každoročne jeho prítomnosť. Na našom území zatiaľ nezistený. Má potenciál napadnúť aj naše druhy dubov.

Opis poškodenia

Samičky kladú vajíčka do štrbín kôry dubov. Po vyliahnutí žerú larvy typické meadrovité chodby. V mieste kladenia vajíčok vyteká tmavá miazga z kmeňa dubov.

Čas a spôsob kontroly

O tomto druhu je k dispozícii veľmi málo publikovaných informácií, je potrebný ďalší výskum na lepšie pochopenie životného cyklu tohto škodcu, správania pri výbere reprodukčných a hostiteľských stromov a stratégií riade ...

Obrana

Pri tomto druhu sa napr. v USA zakazuje preprava dubového palivového dreva.

Ostatná obrana ako pri domácich podkôrnych škodcoch na dube.

Mapa výskytu www.skodcoviadrevin.sk