Agrilus planipennis Agrilus planipennis

Dospelé jedince majú dĺžku 8,5 - 14 mm. Telo majú úzke, smaragdovo zelenej farby s kovovým odleskom. Do roka má zvyčajne jednu generáciu, v chladnejších podmienkach potrebuje na dokončenie vývinu aj 2 roky. Imága sa liahnu koncom Mája až začiatkom Júna a vyliezajú do koruny hostiteľskej dreviny, kde pred prvým letom vykonajú zrelostný žer na listoch. Život imág trvá približne 3 až 6 t&yacu ...

Oblasť výskytu
Slovensko
Význam
Veľmi významný
Skupina škodcu
Hmyz podkôrny
Symptóm
Napáda najprv horné časti koruny, pričom neprodukuje žiadne vypadávajúce drvinky a zvyčajne ho zistíme, až keď napadne spodnú časť kmeňa, alebo sú už prítomné výletové otvory tvaru „D“. Symptómom je predčasné žltnutie a opadávanie listov, postupné odumieranie konárov, koruny až nakoniec celého stromu. Veľmi nebezpečný škodca, pretože sa ťažko identifikuje.
Agrilus planipennis je invázny škodca!
Napádané dreviny
Jaseň
Miesto poškodenia
kmeň

Lesnícky význam

Krasoň jaseňový napáda hlavne rôzne druhy jaseňov (Fraxinus spp.) a významné riziko je aj jeho dopad na jaseňové porasty napadnuté hubovým ochorením Hymenoscyphus fraxineus. V Európe je schopný napadnúť aj jaseň štíhli (F. excelsior). Mom ...

Opis poškodenia

Larvy vytvárajú dlhé hadovité požerky zasahujúce aj do beľového dreva, ktoré sa postupne, ako larvy rastú, rozširujú a sú vyplnené hnedastou drvinou. Kalusové tkanivo, ktoré strom produkuje v dôsledku žeru lariev, môže vytvoriť pozdĺžn ...

Čas a spôsob kontroly

Tento druh sa dá monitorovať pomocou rôznych lapačov, pričom reaguje najmä na zelenú a fialovú farbu. Monitoring prebieha v období výskytu imág, t.j. od Mája do konca leta.

Obrana

Základom je prevencia, t.j. dôsledná kontrola pohybu dreva z rizikových oblastí, najmä palivového dreva. V súčasnosti nie je na Slovensku k dispozícii efektívna metóda regulácie populácie.  Najúčinnejším spôsobom je včasné vyhľadanie napadnutých stromov a ich asanácia (ideálne spálenie na mieste). Čiastočne je možné využiť insekticídne príprav ...

Zoznam vhodných opatrení

Mapa výskytu www.skodcoviadrevin.sk