Mníška vŕbová Leucoma salicis

Motýľ s rozpätím krídel 45 – 50 mm. Krídla obidvoch pohlaví sú lesklo biele bez akejkoľvek kresby. Nohy sú čiernobielo krúžkované. Húsenica sa podobá na mníšku veľkohlavú, ale je sivšia, tmavšia a má viacej žltého sfarbenia. Na článkoch tela sú po dve červené bradavice.  Rojí sa v druhej polovici júna až začiatkom júla. Vajíčka kladie na kôru km ...

Oblasť výskytu
Slovensko
Význam
Významný
Skupina škodcu
Hmyz listožravý
Symptóm
Holožer v korunách stromov. Veľké chlpaté húsenice.
Napádané dreviny
Topoľ
Vŕba
Miesto poškodenia
list/Ihlica

Lesnícky význam

Ohrozené územia možno vymedziť na oblasť Západoslovenskej a Východoslovenskej nížiny, kde sa škodca vyskytuje v lesných celkoch, ako aj v stromoradiach. Rozšírenie na našom území je limitované obmedzeným pestovaním topoľov a vŕb iba v najju ...

Opis poškodenia

Defoliácie sú silné a objavujú sa na veľkých územiach. Koncom leta a na jeseň mladé húsenice spôsobujú dierkovanie listov, ktoré často môže uniknúť pozornosti. Po prezimovaní húsenice pokračujú v žere, ktorý sa často končí ...

Čas a spôsob kontroly

Je možné kontrolovať vaječné znášky, prípadne vykonať spočítanie húseníc v jesennom období pred prezimovaním a na základe týchto počtov pripraviť obranný zásah.

Obrana

Obranný zásah je možné vykonať tesne po prezimovaní, keď sa dostatočne rozvinie listová plocha. Z prípravkou možno odporúčať najmä biologické insekticídy na báze Bacillus thuringiensis, vírusové preparáty, inhibítory tvorby chitínu a syntetické pyretroidy. Húsenice sú citlivé na registrované insekticídy a ošetrenie nie je komplikované. 

Mapa výskytu www.skodcoviadrevin.sk