BEZ OPATRENÍ OCHRANY LESA

Bez opatrení ochrany lesa

Proti škodcovi opatrenia ochrany lesa nie je potrebné v lesnom ekosystéme vykonávať.